Žně 2020

V úterý 11. srpna proběhly na školním hospodářství v Horšově žně. Na základě dlouholeté, velmi dobré spolupráce s firmou Meclovská zemědělská, a.s. nám jejich kombajn New Holland sklidil 5 hektarů ozimého ječmene a 12,5 hektarů ozimé pšenice.